Over Rouw en Verlies

Over Rouw en Verlies

Verlies en verliezen betekent afscheid nemen, rouwen en leren leven met een verlies of beperking. Je staat voor de zware taak je aan te passen aan de veranderingen. Vaak lukt dat op eigen kracht. Soms hebben mensen niet voldoende veerkracht om het leven weer op te pakken. Verlies gaat over dood, ernstige ziekte, scheiding, ongewenste kinderloosheid, ingrijpende veranderingen van bijvoorbeeld woonplaats of werk, verlies van veiligheid, verlies van gezondheid, … Soms dient het rouwen zich direct aan, soms stelt de rouw zich nog even uit. Het kan zijn dat het verlies te groot is of dat je rugzak al te vol zit, waardoor het je niet meer lukt om je leven weer op te pakken: je loopt vast. Het gebeurt ook dat verlieservaringen in het hier en nu raken aan oude verliezen die niet voldoende doorleefd zijn.

Ingrijpende verlieservaringen vragen om een heroriëntering op jezelf, op anderen en op het leven.

Wie ben ik nog zonder de ander?

Wie ben ik nog zonder mijn werk?

Wie ben ik nog nu ik geen moeder of vader wordt?

Dit zijn vragen waarop niet zomaar een antwoord te vinden is. Het zijn vragen die tijd en aandacht nodig hebben om er mee bezig te kunnen zijn. Als je vastloopt in het rouwproces, kan het zijn dat je je terugtrekt, dat je bang bent om opnieuw iemand te verliezen of dat je je liever helemaal niet meer verbindt. Ook kun je problemen krijgen met zingeving of met intimiteit. Je vermijdt bijvoorbeeld sociale aangelegenheden en je blijft verlangen naar diegene of datgene dat je hebt verloren. Dit kan een moment zijn waarop je beseft dat het je niet lukt om zelf het leven op te pakken en je verlies een plek te geven. Je hebt tijd nodig om stil te staan bij wat je hebt verloren en het kan fijn zijn als er dan iemand is die met je meeloopt.

Onderweg biedt begeleiding die erop gericht is om met jou op weg te gaan. Veiligheid en ruimte zijn belangrijke uitgangspunten bij het zoeken naar jouw persoonlijke tocht door het land van verlies en rouw.
We trekken samen een poosje op net zolang totdat jij (weer) het vertrouwen hebt dat je je eigen weg kunt gaan; dan nemen we afscheid.

Verlies gaat ook over:

  • dood
  • ernstige ziekte
  • scheiding
  • ongewenste kinderloosheid
  • ingrijpende veranderingen van bijvoorbeeld woonplaats of werk
  • verlies van veiligheid