Ik stel me graag aan je voor

Over Mijntje

Ik ben Mijntje van Daesdonk. Ik ben in 1978 geboren in het huis in Tilburg waar ik nu woon met Janine. Ik werk in het basisonderwijs als basisschoolcoach, vertrouwenspersoon, vakleerkracht muziek en groepsleerkracht. Ik ben dirigent van koor Switch en ik werk als rouw- en verliesbegeleider bij Onderweg.

Passie voor werken met rouw en verlies

Mijn passie voor werken met rouw en verlies is ontstaan tijdens het lezen van het boek ‘Met mijn ziel onder de arm’ van Riet Fiddelaers-Jaspers. Ik herkende zo veel van de voorbeelden die ze aanhaalt in het boek en telkens verbaasde ik me er weer over hoe weinig het onderwijs gericht is op verlies en rouw bij kinderen. Ik zie in mijn werk kinderen en studenten worstelen met vragen rondom rouw en verlies en ik heb het voorrecht om met die kinderen en jong volwassenen te mogen werken, om een luisterende, betrouwbare volwassene te zijn.

Deze regel van Marianne Williamson uit haar gedicht Our deepest fear (1992) inspireert en motiveert mij:

AND AS WE LET OUR OWN LIGHT SHINE,
WE UNCONSCIOUSLY GIVE OTHER PEOPLE
PERMISSION TO DO THE SAME

(En als we ons licht laten stralen,
geven we onbewust anderen
toestemming om hetzelfde te doen.)

Opleidingen en cursussen

Ik heb diverse opleidingen en trainingen gevolgd die mijn professionele ontwikkeling gevormd hebben:

 • Mastercourse Systemisch werken met traumatisch verlies – Expertisecentrum Omgaan Met Verlies;
 • Therapeutische Vervolgopleiding Werken met gestolde rouw – Land van rouw;
 • Live online training Foundations of Trauma – Bessel van der Kolk, Collectively Rooted;
 • Training Traumasensitief werken met kinderen en jongeren – Expertisecentrum Omgaan Met Verlies;
 • Training Verlies in beeld, werken met poppetjestaal – Expertisecentrum Omgaan Met Verlies;
 • Specialisatie familieopstellingen kinderen en jongeren – Ingrid Dykstra, UNLP;
 • Opleiding Omgaan met Verlies Kinderen en Jongeren – Land van Rouw;
 • Congres Onveilig gehecht – Medilex;
 • Training Met mijn ziel onder de arm – Riet Fiddelaers-Jaspers , Expertisecentrum Omgaan Met Verlies;
 • Kanjertraining – Edux Onderwijspartners;
 • Diverse vakken uit de master Onderwijswetenschappen (Visies op onderwijswetenschappen, Onderwijswetenschap, Leren en ontwikkeling, Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers, Ontwerpen van leersituaties: theoretische kaders, Grondslagen van de psychologie: filosofie) – Open Universiteit;
 • Basistraining coachend begeleiden – Fontys Fydes;
 • Training De kunst van het vragenstellen – Centrum voor excellent leiderschap;
 • Opleiding Docent muziek – Fontys Conservatorium;
 • Opleiding Speciaal Onderwijs – Fontys;
 • PABO Tilburg – Hogeschool Katholieke leergangen.

Woorden die mij typeren:

Ik ben iemand die op zoek is naar diepgang, die verder wil kijken dan de buitenkant. Ik functioneer het best als ik mijn eigen identiteit kan uitdragen, als ik mezelf mag zijn en als ik me verbonden voel.

 • nieuwsgierig

 • betrokken

 • invoelend

 • gestructureerd

 • praktisch

 • duidelijk

 • transparant

 • Leergierig