Magdaleen de Bruijckere en Riet Fiddelaers-Jaspers