Groepsbegeleiding

bij rouw en verlies

Onderweg organiseert ook groepsbegeleiding voor verschillende leeftijdsgroepen.

Doelen van groepsbegeleiding zijn:

het uitwisselen van ervaringen, gedachten en gevoelens;

het ervaren van gevoelens van verbondenheid en erbij horen;

het overzicht krijgen over de eigen situatie;

het vergroten van veerkracht en weerbaarheid en

het uitbreiden van de manieren van omgaan met het verlies.

ZAKELIJKE KANT:

Groepsbegeleiding wordt op maat aangeboden. Tarieven, duur en aantal bijeenkomsten variëren.

“Toen ik klein was, zijn mijn ouders gescheiden. Intussen ben ik wel gewend aan de nieuwe situatie, maar ik ben vaak verdrietig en kan zomaar heel erg boos worden. ”

“Mijn moeder is overleden. Ik heb veel vrienden, maar er is niemand met wie ik over de dood van mijn moeder kan praten.”

“Mijn broertje is doodgegaan. Ik mis hem, maar soms denk ik ook een paar dagen helemaal niet aan hem. Dan voel ik me daar heel schuldig over.”