Individuele begeleiding

bij rouw en verlies

Individuele begeleiding start meestal met een kennismakingsgesprek. Aan het einde van dit gesprek bekijken en voelen we of er wederzijds een klik is en of de werkwijze past. Ook worden praktische gegevens uitgewisseld.

De eerste bijeenkomst daarna is het intakegesprek. In dit gesprek bespreken we de hulpvraag waarmee je naar ons gekomen bent. Je hoeft dit gesprek niet voor te bereiden. Je hulpvraag wordt duidelijk tijdens het gesprek. Bij begeleiding van kinderen zal het intakegesprek bestaan uit een gesprek met de ouder(s) en een kennismaking met het kind.

We maken vooraf geen afspraken over het aantal begeleidingsbijeenkomsten. Gaandeweg zal duidelijk worden hoe jouw pad zal zijn. Na ongeveer vijf keer is er een tussentijdse evaluatie waarin we de wederzijdse verwachtingen bespreken en waarin we de ingeslagen koers evalueren. Er worden diverse werkvormen gebruikt, afhankelijk van wat past en aansluit. Onder andere gesprekken, opstellingen, spelvormen, creatieve werkvormen, verhalen, vragenkaartjes, beweging (zoals een wandeling) en muziek worden ingezet. Het is een samen zoeken naar wat jij onderweg nodig hebt.

ZAKELIJKE KANT:

Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten en is kosteloos.

Het intakegesprek en de begeleidingsbijeenkomsten duren 60 tot 75 minuten, de kosten zijn 80 euro per uur.

Voor studenten en mensen zonder inkomen, is er – in overleg – een gereduceerd tarief mogelijk. Er is ruimte in de praktijk om een klein aantal cliënten van deze regeling gebruik te laten maken.

“Afgelopen jaar is mijn vader overleden. Ik slaap slecht, kan niet goed eten. Ik zit niet lekker in m’n vel.”

“Ik ben mijn baan verloren en ik voel me leeg. Wie ben ik nog, zonder werk?”

“Ik heb veel meegemaakt vroeger en dacht dat ik dat nu wel verwerkt had, maar de laatste tijd gaat het niet zo lekker.”