Wek mijn zachtheid weer – geef mij terug de ogen van een kind – dat ik zie wat is – en mij toevertrouw – en het licht niet haat (Huub Oosterhuis)